Szkolenia

Kształcimy najlepszych!
sl-home-4-img1

Kogo szkolimy?

Poczynając od osób indywidualnych po kadry menadżerskie. Przeprowadzamy szkolenia z zakresu samorealizacji, motywacyjne, taktyczne, biznesowe, organizacyjne, merytoryczne oraz dostosowane do zapotrzebowania.

Na szkoleniu uczymy:

 • jak rozpoznawać emocjonalne blokady motywacji,
 • rozróżniać motywację zewnętrzną i wewnętrzną,
 • sposobów na stawianie celów i planowanie swoich działań,
 • wywoływać wewnętrzną motywację

Motywacja

 • Czym jest motywacja wewnętrzna i na czym polega?
 • Źródła motywacji – charakterystyka piramidy Maslowa
 • Rodzaje motywatorów wpływających na poziom motywacji

Miejsce pracy

 • Odkrywanie źródeł obecnej motywacji do pracy
 • Szukanie nowych, pozafinansowych motywatorów do pracy
 • Metody coachingowe pozwalające na odnalezienie wewnętrznej motywacji

 

Trudniejsze czasy

 • Jak odnaleźć w sobie motywację, gdy jesteśmy w dołku emocjonalnym?
 • Techniki na motywowanie się niezależnie od stanu emocjonalnego

Podsumowanie

 • 15-dniowy plan działania po szkoleniu
 • Podsumowanie ćwiczeń i integracja szkoleniowych doświadczeń
 • Stawianie celó